#96

De 3 dagen bedenktijd

De 3 dagen wettelijke bedenktijd

Je krijgt er vrijwel gegarandeerd mee te maken als je een woning koopt of verkoopt. Maar wat is het precies en hoe werkt het?

Na volledige ondertekening van een koopovereenkomst heeft een koper, bij wet, recht op drie dagen bedenktijd. Deze wettelijke bedenktijd is zogenaamd dwingend recht. Dat betekent dat er niet van afgeweken kan en mag worden. De koper heeft het recht om binnen deze drie dagen bedenktijd van de woning af te zien zonder opgave van reden.

Goed om te weten: Een verkoper heeft geen drie dagen bedenktijd.

Schema!

De bedenktijd gaat in op de dag dat een koopovereenkomst volledig is ondertekend en de koper een kopie heeft ontvangen van de volledig (digitaal) ondertekende koopovereenkomst. Met onderstaand schema weet je meteen wanneer de bedenktijd voorbij is:

Dag van ondertekeningEinde bedenktijd (23.59 uur)
MaandagDonderdag
DinsdagVrijdag
WoensdagMaandag
DonderdagMaandag
VrijdagDinsdag
ZaterdagDinsdag
ZondagWoensdag

Let op: Van de drie dagen bedenktijd moeten er minimaal 2 geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn. Let hier op rond de feestdagen, dan kan de bedenktijd ineens erg lang zijn.

Waarom is er bedenktijd?

De wetgever heeft bepaald dat een koper in bescherming genomen moet worden. Als koper moet je, zeker in de huidige markt, snel schakelen. Door de drie dagen bedenktijd wordt de koper beschermd en loopt hij minder risico. We noemen het ook wel eens een afkoelperiode.

Kortere of langere bedenktijd?

Koper en verkoper mogen een langere bedenktijd afspreken (alhoewel dit eigenlijk nooit voorkomt). Korter mag natuurlijk niet, het is immers dwingend recht. Over de koop en verkoop van een woning wordt over het algemeen gelukkig goed nagedacht en komt ontbinding tijdens de 3 dagen bedenktijd maar zelden voor.

Is er ook wel eens geen bedenktijd?

In uitzonderlijke gevallen is er ook wel eens sprake van geen bedenktijd. Bijvoorbeeld als een professionele partij een woning koopt. Onder een professionele partij wordt verstaan, iemand die beroepsmatig handelt of namens een bedrijf. Overigens kan iemand dan nog steeds bedenktijd afspreken. Om af te zien van bedenktijd dien je hem door te halen in de koopovereenkomst, dus niet verwijderen uit de overeenkomst.

Krijg ik vaker bedenktijd?

Iemand krijgt maar eenmalig bedenktijd bij de koop van eenzelfde woning. Als een koper heeft ontbonden in de bedenktijd en later alsnog de woning koopt, heeft hij niet nog een keer bedenktijd. Voorwaarde is wel dat er tussen de twee overeenkomsten niet langer dan 6 maanden zit en de eerste ontbinding niet kwam door middel van een ontbindende voorwaarde (bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud) maar dus is ingeroepen binnen de bedenktijd.

Top