#88

Stap in de goede richting: Verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’

Stap in de goede richting: Verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’

Afgelopen week heeft minister Hugo de Jonge het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend, samen met de NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis.

Dit convenant moet de regels bij het kopen van een huis voor makelaars, verkopers en kopers verduidelijken en informatie voor kopers en verkopers inzichtelijker maken.

“Een huis kopen komt met een grote financiële verplichting voor veel mensen”, zegt De Jonge. “Daarom moeten ook de regels voor iedereen duidelijk zijn. Zodat het proces transparant is en er geen ruimte is voor niet-integer handelen. Dit verbeterplan is een goede en noodzakelijke stap die de branche zet. De koper of verkoper van een huis moet kunnen vertrouwen op een eerlijk en transparant koopproces.”

Verbeterplan koopproces

Het verbeterplan moet ervoor zorgen dat de gedragscodes van de branche begrijpelijk, duidelijk, concreet en goed vindbaar zijn. De huidige gedragscodes worden daarom aangescherpt. Daarnaast hebben de brancheverenigingen afgesproken dat zij onafhankelijk, verenigingoverstijgend tuchtrecht zullen invoeren. Makelaars moeten kandidaat-kopers en -verkopers inzicht geven in het verloop van het biedingsproces door een digitaal biedlogboek beschikbaar te stellen. Het ministerie heeft daarbij toegezegd de mogelijkheden verder te verkennen om een biedlogboek bij de verkoop van een woning branchebreed te verplichten.

In het verbeterplan zijn afspraken vastgelegd rondom informatievoorziening, heldere gedragscodes, een biedlogboek, tuchtrecht, vrijheid in verkoopmethodes en een nieuw, laagdrempelig meldpunt voor consumenten.

Eerlijk en transparant koopproces

De gemaakte afspraken richten zich op het vergroten van het vertrouwen in een eerlijk en transparant koopproces. Op Jumba.nl werken we hier actief aan mee en dragen we hieraan bij door de koppeling van de dienstverlening van iSalu.nl aan Jumba. Hiermee beschikken we per direct over verkoopdienstverlening op Jumba en vindt de verkoop plaats via een transparante biedingsmodule! Voor de consument is het goed dat dit verbeterplan voor meer helderheid gaat zorgen. 

COMING SOON: EEN COMPLEET NIEUWE JUMBA DIENST 👇🔥

De dienstverlening op Jumba.nl wordt voortdurend uitgebreid. Om in te spelen op de roep om transparantie en onze dienstverlening voor kopers- en verkopers verder uit te breiden lanceren we binnenkort een uitbreiding van ons platform in lijn met het verbeterplan “Vertrouwen in het koopproces”. Online bieden here we come! 

Benieuwd naar hoe eerlijk verkopen via Jumba werkt? 

STAY TUNED!

Bron: vastgoedactueel.nl; rijksoverheid.nl

Top