#104

Duurzaam wonen: Verduurzaam je huis en bescherm je tegen klimaatrisico's

Steeds vaker worden huiseigenaren geconfronteerd met de dreiging van klimaatverandering, die niet alleen impact heeft op het milieu maar ook op de waarde en veiligheid van hun eigendommen. Onderzoek toont aan dat klimaatrisico's, zoals funderingsschade, een aanzienlijke invloed hebben op de totale waarde van Nederlandse woningen, met potentiële waardeverminderingen tot wel 10%.

Huiseigenaren staan voor een uitdaging: ze kunnen zich niet verzekeren tegen deze klimaatrisico's en zijn daarom zelf verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Gemiddelde kosten van dergelijke schade liggen rond de €54.000, volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het is cruciaal om bewustwording te vergroten en actie te ondernemen. Voor huizenkopers is het van belang om bij de aankoop van een woning volledig geïnformeerd te worden over mogelijke risico's, zoals funderings- of overstromingsproblematiek. Transparantie van verkopers en makelaars is hierbij essentieel, maar ook de kopers hebben een onderzoeksplicht.

Verduurzaming van je woning biedt niet alleen bescherming tegen klimaatgerelateerde schade, maar ook mogelijkheden tot energiebesparing. Denk aan investeringen in duurzame aanpassingen die niet alleen de waarde verhogen maar ook de ecologische voetafdruk verkleinen. Zoals het versterken van de fundering, het implementeren van overstromingspreventie, en het kiezen voor energiezuinige oplossingen.

Wil je direct een energielabel of een verduurzamingsadvies aanvragen? Klik hier!

Een voorstel van een verplicht klimaatlabel voor woningen wordt besproken als een manier om voorafgaand aan de aankoop inzicht te krijgen in de klimaatrisico's. Maar er zijn bedenkingen over de haalbaarheid, gezien de beschikbaarheid van specifieke informatie over individuele huizen. Een meer praktische aanpak zou kunnen zijn om eigenaren op maat advies te geven over het aanpassen van hun woning om risico's te minimaliseren.

Het is hoog tijd voor een gezamenlijke inspanning van overheid, verzekeraars en huiseigenaren om duurzame oplossingen te omarmen. Door bewust te investeren in een klimaatbestendig huis, kunnen we niet alleen onze woningen beschermen, maar ook bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Top