#83

Wat kun je met een bestemmingsplan?

Je krijgt te maken met een bestemmingsplan als je de ‘bestemming van je huis’ wilt veranderen. Bijvoorbeeld als je een nieuw huis gaat bouwen of als je jouw woning voor je bedrijf wilt gebruiken. Maar wat is dat eigenlijk, een bestemmingsplan?

Wat is het?

Een bestemmingsplan is een plan waarin de gemeente heeft vastgelegd wat er met de ruimte binnen die gemeente mag gebeuren. Je vindt in dit plan bijvoorbeeld waar winkels of woningen mogen komen. De gemeente legt dit vast om controle te houden over de inrichting van de grond binnen de gemeente.

Wat staat erin?

Je vindt in het plan een uitleg van de bedoelingen die de gemeente heeft met een bepaald gebied. Ook bevat het plan een speciale plankaart, met daarop de indeling van de grond weergegeven. Daarnaast staan de voorschriften erin.

Voorschriften

De voorschriften gaan in op hoe er gebouwd mag worden binnen een gemeente. Denk hierbij aan:

●       wat er gebouwd mag worden;
●       de toegestane hoogte;
●       waar wegen of paden mogen komen;
●       welk gebied bedoeld is voor groenvoorziening;
●       hoeveel bebouwing de grond mag innemen.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is voorkomen dat iedereen voor zichzelf gaat bouwen, zonder rekening te houden met evenwicht in de bebouwing en groenvoorziening. Daarnaast kun jij zo gemakkelijk checken welke plannen je gemeente heeft voor jouw woongebied.

Bestemmingsplan inzien

Je kunt het bestemmingsplan van je gemeente digitaal inzien of op papier in het stadskantoor. Daarnaast worden nieuwe- of gewijzigde bestemmingsplannen aangekondigd in huis-aan-huisbladen.

Wijzigen

Wil je een winkel aan huis beginnen of een garage aanbouwen? Dan moet je misschien het bestemmingsplan aanpassen. Dat kan je doen door een artikel 19-procedure aan te vragen bij je gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de verdere stappen. Je betaalt hier wel voor. De hoogte van de kosten verschilt per gemeente.

Top