#22

Regeerakkoord 2018-2021: wat zijn de gevolgen voor jouw woon- en leefsituatie?

Prinsjesdag bracht bevestiging voor wat er in 2018 gaat veranderen aan de hypotheek. Voor huizenbezitters en voor mensen die een huis willen kopen is het belangrijk om te weten waar je aan toe bent in 2018. De volgende vier veranderingen zijn het belangrijkst.

Allereerst: hoe zit het nou met de hypotheekrente aftrek? Die wordt versneld afgebouwd. Daarover lees je hier meer. Die versnelde afbouw houdt in dat woonconsumenten met een lastenverhoging worden geconfronteerd. Die verhoging wordt ook nog eens over minder tijd uitgesmeerd en is daardoor 20 jaar eerder realiteit. Daar tegenover staat echter ook een even grote lastenverlichting. Er volgt namelijk een even grote daling van het eigen woning forfait. Dus het bedrag dat je bij het inkomen moet optellen, wordt evenveel lager als het bedrag dat je minder mag aftrekken. Kortom: onder aan de streep zul je weinig van deze maatregel merken. 

Hypotheek maximaal 100% in 2018 

Om te hoge schulden te voorkomen heeft de overheid ingesteld dat consumenten vanaf 2018 maximaal 100% van de waarde van de woning mogen lenen. De laatste jaren zakte het al en nu zijn we daadwerkelijk op het punt beland van 100%. Dit betekent dat de spaarpot open getrokken moet worden voor extra kosten zoals kosten koper en verbouwingskosten. In eerste instantie een goede maatregel van de overheid, maar het zal voor mensen die beginnen aan hun woonavontuur een minder volle portemonnee bezorgen. 

Renteaftrek restschulden niet meer mogelijk 

Per 1 januari 2018 vervalt de fiscale restschuldregeling; een restschuld financieren wordt dus duurder. Rente en kosten van restschulden die na die datum worden gerealiseerd, zijn niet aftrekbaar. De restschuldregeling blijft dus alleen gelden voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. De duur van de aftrek is vijftien jaar. Rente en kosten zijn alleen aftrekbaar over restschulden die zijn ontstaan in verband met de verkoop van een voormalige eigen woning. Als je nu in onderhandeling bent om je huis te verkopen, kan het dus aantrekkelijk zijn om er extra vaart achter te zetten. Van de andere kant, laat je niet gek maken en reken eerst even door over welk bedrag het gaat. 

Verlaging van 0.5% voor maximale hypotheekaftrek 

Deze maatregel geldt alleen voor de huiseigenaars die boven tweemaal modaal verdienen. In box 1 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek verlaagd met een half procent naar 49,5%. Dit is wederom geen verrassing; deze vierde schijf van de inkomstenbelasting in box 1 heeft hier ieder jaar mee te maken. In de praktijk gaat het vaak om een klein maandelijks bedrag, maar al met al worden de woonlasten zo ieder jaar wat hoger wat minder is voor de portemonnee. 

Verandering derde belastingschijf 

De grens van de derde belastingschijf zal per 2018 verlengd worden naar €68.507 in plaats van de huidige grens van €67.072. Over dit verschil van €1.435 zal dus in plaats van het percentage van 51.95% van schijf vier, het percentage van 40.85% van schijf drie gehanteerd worden. Dit is dus ook een maatregel die voor de hogere inkomen geldt.

Top