#31

2018 van start met een nieuwe koopakte

Model koopovereenkomst aangepast naar standaarden passend bij krapte op de woonmarkt

Vanaf 12 januari is de nieuwe koopakte 2018 live en de consument kan er per direct gebruik van maken. Dit model treedt officieel per 1 februari 2018 in werking. 

Van wie komt dit model? 

Dit nieuwe model is opgesteld wegens een kleine wijziging. De branchepartijen (VastgoedPRO, VBO Makelaar, de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en NVM) hebben in het nieuwe 2018-model een voorbehoud opgenomen voor een bouwtechnische keuring. 

Voor wie is dit model?

In eerste instantie zullen voornamelijk makelaars en notarissen deze modelovereenkomst gaan gebruiken. Maar wie een woning verkoopt zonder makelaar kan ook zelf een koopovereenkomst opstellen. Dan is het handig het meest recente model zelf te downloaden. Dat doe je bijvoorbeeld hier.

Wat is er gewijzigd? 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vernam dat het op het moment consumenten, door de krappe woningmarkt, in toenemende mate afzien van het opnemen van een financieringsvoorbehoud dan wel een bouwtechnische keuring. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties was van mening dat dit niet goed zou zijn voor de consument en dat standaard een bouwtechnische keuring en financieringsvoorbehehoud in de koopovereenkomst zou moeten worden opgenomen. Het ministerie wil, door dit standaard in de koopovereenkomst te zetten, het belang van zo’n clausule onderstrepen. Wanneer beide partijen geen gebruik willen maken van zowel een financieringsvoorbehoud als een bouwtechnische keuring kan de tekst van het artikel worden doorgestreept. 

Kopen onder voorbehoud van financiering 

Wanneer de koper niet zeker weet of de financiering van de woning rond komt, dan kan er een financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst opgenomen worden. In deze ontbindende voorwaarden wordt vastgelegd wat de maximale hypotheek mag zijn en tegen welke maximale jaarlast. 

Kopen onder voorbehoud van een bouwtechnische keuring 

Een bouwtechnische keuring is een onafhankelijke, visuele keuring van een bestaande woning. Door deze keuring krijgt de koper op hoofdlijnen een beeld van de bouwkundige staat van de woning en inzage in de kosten om het huis in goede staat te brengen. De kosten worden uitgesplitst in directe kosten, kosten op termijn en woningverbetering. 

De twee bovenstaande punten zijn dus vanaf 1 februari standaard aanwezig in de nieuwe koopakte. 

Meer info over de model koopovereenkomst vind je hier.

Top