Privacy

Privacybeleid

1. Algemeen

In dit Privacybeleid informeert Jumba B.V. u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de website (Jumba.nl) en Apps van Jumba (hierna: ‘Jumba Applicatie’). De Jumba Applicatie richt zich onder meer op het tonen van huizen, appartementen, garages, kantoren en andere onroerend goed objecten (hierna: ‘onroerend goed object ’).

Jumba B.V. is gevestigd te Rotterdam op Schiedamse Vest 154 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 64686515 (hierna: ‘Jumba’)

Door gebruik te maken van de Jumba Applicatie (bijvoorbeeld door een account aan te maken) stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid.

Jumba vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is Jumba de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.

2. Het gebruik van persoonsgegevens in uw Jumba account

A. Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten in Jumba Applicatie moet u een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mail adres verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: uw naam, e-mail adres, pasfoto, adres, telefoonnummer en geslacht.

Jumba biedt u de mogelijkheid om in te loggen met behulp van uw account bij derde partijen (bijvoorbeeld via Facebook). Door hiervan gebruik te maken wordt een aantal accountgegevens (naam, e-mail adres en geslacht) automatisch gevuld met de (persoons)gegevens die u eerder al bij deze derde partij had ingevuld. Jumba vraagt deze gegevens uitsluitend op uw verzoek op bij deze derde partij en verwerkt deze gegevens vervolgens in uw account.

B. Doeleinden van het gebruik

Jumba gebruikt de (persoons)gegevens uit uw Jumba account voor de volgende doeleinden:

a) Beveiliging van uw account

Uw inloggegevens (e-mail adres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.

b) Diensten in de Jumba Applicatie

De (persoons)gegevens uit uw Jumba account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via de Jumba Applicatie, gevraagde diensten. Onder deze diensten wordt begrepen:

  • het per e-mail doorsturen van een onroerend goed object naar familie, vrienden;
  • het per e-mail aan u toesturen van nieuwe onroerend goed objecten of wijzigingen in onroerend goed objecten, passend binnen het door u ingestelde zoekprofiel;
  • het verzorgen van de communicatie met een makelaar; zo kunt u bijvoorbeeld via de Jumba Applicatie een brochure aanvragen, een afspraak maken voor een bezichtiging (dit kan ook zonder Jumba account maar dan dient u wel uw naam, adres en e-mail adres in te vullen) of anderszins reageren op het door de makelaar gepubliceerde onroerend goed object;
  • het delen van uw persoonsgegevens met uw makelaar om te bevestigen dat u de eigenaar bent van het onroerend goed object;
  • het aan u toesturen van (Jumba)statistieken met betrekking tot uw woning op de Jumba Applicatie;
  • het delen van uw persoonsgegevens, uw zoekprofiel en woningen die u interessant vindt met uw makelaar (bijvoorbeeld in het kader van woningruil);
  • het vergelijken van uw zoekprofiel en woningaanbod met dat van andere gebruikers van de Jumba Applicatie en het tonen van uw woning aan andere Jumba Applicatie gebruikers en hun makelaar (bijvoorbeeld in het kader van woningruil);
  • het publiceren van uw beoordelingen van bijvoorbeeld makelaars of makelaarskantoren in de Jumba Applicatie. Alleen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, wordt uw naam en pasfoto (indien u deze heeft geüpload) getoond bij uw beoordeling op de Jumba Applicatie.

c) Email marketing

Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Jumba uw e-mailadres voor het versturen van een nieuwsbrief of nieuwsflits met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Jumba. Deze nieuwsbrief of nieuwsflits kan eveneens uitingen van de bij Jumba aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor onroerend goed en financiële dienstverlening.

d) Klantcontact

De gegevens uit uw account kunnen tevens door Jumba worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

3. Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

A. Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Jumba Applicatie wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van de Jumba Applicatie (bijvoorbeeld surfgedrag of klikgedrag) bijgehouden. Het IP adres wordt tijdelijk in een log bestand opgeslagen.

B. Doeleinden van het gebruik

Jumba gebruikt deze automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Onderzoek van gebruik van de Jumba Applicatie

Jumba gebruikt de gegevens met betrekking tot het gebruik van de Jumba Applicatie voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is de Jumba Applicatie, het gebruiksgemak en dienstverlening te verbeteren. Bovendien kunnen met deze gegevens gerichter advertenties in de Jumba Applicatie getoond worden. Jumba gebruikt alleen anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele bezoeker.

b) Beveiliging van de Jumba Applicatie

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de Jumba Applicatie te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van de Jumba Applicatie als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Jumba gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als bewerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken. Jumba heeft met deze bewerkers een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven.

Jumba verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht is, danwel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting), danwel indien de gebruiker hier via Jumba uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor geeft voor een correcte werking van de website of een onderdeel daarvan.

5. Beveiligingsmaatregelen

Jumba neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen om verlies, onrechtmatig gebruik, onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door anderen tegen te gaan, en ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Jumba doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, codering van wachtwoorden en encryptie van data afkomstig van bezoekers en Jumba. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde.

6. Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op de Jumba Applicatie en niet op andere websites waarvoor in de Jumba Applicatie een link wordt getoond. Als u via een hyperlink in een Jumba Applicatie terecht komt op de website van een ander, zoals een makelaar, dan geldt dit privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Jumba adviseert u het privacybeleid van deze websites van derden goed door te nemen.

7. Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw eigen account. Daarnaast kunt u contact opnemen met support@jumba.nl om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op de Jumba Applicatie kosteloos in te zien. U kunt Jumba te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Jumba bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

8. Overgang van overneming

Bij een verdere groei en ontwikkeling van Jumba kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming wordt overgedragen aan een derde. Als onderdeel daarvan kunnen in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zal Jumba u hierover tijdig via de Jumba Applicatie informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Jumba richten.

9. Wijzigingen

Jumba behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via de Jumba Applicatie of per e-mail bekend worden gemaakt. Jumba adviseert u regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of een verzoek voor de verwijdering aan Jumba richten.

10. Remarketing/retargeting

Retargetingbeleid

Jumba gebruikt ook trackingcookies van externe leveranciers om marketingactiviteiten te verbeteren. Dit betekent dat we u via internet advertenties blijven tonen. Zoals altijd respecteren wij uw privacy en verzamelen geen identificeerbare informatie door het gebruik van een ander remarketing-systeem van derden.

We maken gebruik van native advertentieplatforms zoals google display network, rev-content; outbrain om mensen die onze site bezoeken te retargeteren. U kunt kiezen voor deze retargeting door een e-mail te sturen naar support@jumba.nl om u voor deze retargetingcampagnes af te melden.

De externe leveranciers, van wie we de services gebruiken, plaatsen cookies in webbrowsers om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website. Externe leveranciers, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website. Dit stelt ons in staat om speciale aanbiedingen te doen en onze diensten verder te verkopen aan diegenen die belangstelling hebben getoond voor onze service.

Hoe u zich afmeldt voor retargeting-advertenties

Als u wilt dat we Non-PII niet delen met partners, inclusief derde partijen die trackingtechnologieën gebruiken om gerichte display-advertenties op basis van dergelijke informatie te leveren, email ons op support@jumba.nlVragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Jumba op te nemen.

Jumba B.V.
Schiedamse Vest 154
3011BH Rotterdam
info@jumba.nl

Dit Privacybeleid is aangepast op 31 januari 2018.